Ime
Prezime
Datum i mjesto rođenja
Prebivalište
Stručna sprema
Bračno stanje
Broj telefona
Email
Strani jezici
Vozačka dozvola
Radno mjesto
Da li ste spremni na probni rad (7 Dana)?
Da li ste spremni na rad u smjenama?
Da li ste spremni na noćni rad?
Kada biste mogli početi sa radom?
Zamišljena plata
Prethodni poslodavci
Na kojim pozicijama ste radili?

Dodatne napomene